CASH FLOW

Płynność finansowa – faktoring

Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony jednej z najważniejszych kwestii przy prowadzeniu biznesu a mianowicie o płynności finansowej.

Bardzo często słyszymy o tym, że firmy zostają zamykane bo mają problemy z płynnością finansową, że ich kontrahenci nie wypłacają im na czas pieniędzy za dostarczone produkty lub usługi. Czy też tak kiedyś mieliście?

Jednak można rozwiązać ten problem za pomocą faktoringu. Na początek może wyjaśnię co to w ogóle znaczy. Faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Do kogo taka forma finansowania jest skierowana? Do firm:

  • prowadzących sprzedaż z odroczoną płatnością
  • o dużym zapotrzebowaniu na elastyczne finansowanie
  • utrzymujących stałą współpracę z odbiorcami
  • realizujących ekspansywną strategię zwiększenia obrotów m.in. poprzez stosunkowo długie terminy płatności.

Z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia (definicja Ottawska, 1988), firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności:

  • finansuje bezsporne i niewymagalne należności
  • prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników
  • egzekwuje należności
  • przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy

Firmy świadczące usługi faktoringowe (faktorzy) dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i eksportowej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora.

Jak widać faktoring jest bardzo fajnym narzędziem do wspierania rozwoju przedsiębiorstwa. Natomiast co do samej usługi mamy bardzo wiele ofert i możliwości bo praktycznie każdy bank daje nam możliwość skorzystania z faktoringu. Niestety wielu przedsiębiorców boi się korzystać z tej możliwości ponieważ uważają, że przez to mogą stracić swoich kluczowych klientów.

A co wy myślicie o takiej metodzie utrzymania płynności w firmie?

Jeśli chcesz lepiej poznać świat finansów ważnych dla Twojej firmy – zajrzyj na mój fanpage.

Konrad Kitaszewski

Doradca finansowy, z jego wiedzy i praktycznego doświadczenia skorzystało dziesiątki osób, które aktywnie uczestnicząc w rynku budują swoją finansową niezależność. Aktywny inwestor, jego główny cel to budowanie niezależności finansowej opartej na wynajmie nieruchomości.

Jedna myśl na temat “Płynność finansowa – faktoring

Dodaj komentarz